Новости

На сајму аутомобила у Београду, марта 2015 године, у склопу званичног каталога Mercedes Benz-a, изашла је реклама "Глобос осигурања".

"Глобос осигурање" а.д.о. Београд је већ 17 година осигуравач Mercedes Benz возила у Србији.