Pravi izbor pri kupovini polise osiguranja

Pravi izbor pri kupovini polise osiguranja

Kako da napravite pravi izbor pri kupovini polise osiguranja za svoje motorno vozilo?

Šta je presudno u Vašem izboru osiguravajuće kuće?

Koja je tačka diferencijacije između osiguravajućih kompanija?

Bliži se registracija vozila, samim tim i kupovina polise osiguranja Vašeg motornog vozila. Da li ste ikada razmišljali kojoj osiguravajućoj kući ćete poveriti osiguranje trećih lica kojima biste mogli da načinite štetu u vožnji i šta treba da presudi u Vašem izboru? Večina osiguravajućih kompanija nudi slične uslove pri zaključivanju polise od auto-odgovornosti, ali šta je ono što treba da Vas podstakne da razmotrite više opcija i odlučite se, zbog različitosti u poslovanju, za jednu osiguravajuću kuću? Kada odete na tehnički pregled, zastupnik Vam ponudi koju polisu želite, a Vaš odgovor je „svejedno“? U narednom tekstu ćemo se potruditi da uz pomoć navedenih smernica suzimo Vaš izbor osiguravajućih kuća.


1. Kako bi bili sigurni da će Vaša očekivanja biti ispunjena, neophodno je da pažljivo pročitate predugovorno informisanje za osiguranje od auto-odgovornosti, koje svako osiguravajuće društvo poseduje na svojoj internet stranici. Tu se nalaze podaci koju su Vam bitni, kao što su rizici pokriveni polisom, isključenja u vezi sa rizicima koji su pokriveni osiguranjem, vreme važenja ugovora, visina i način plaćanja premije osiguranja, pravo na raskid i odustanak od ugovora pa sve do drugih prava i obaveza. Takođe, ovim dokumentom se informišete i o pravilima prilikom prijave nastanka štete, kao i podnošenju mogućeg prigovora društvu.

2. Ukoliko želite da se maksimalno posvetite pronalasku pravog izbora osiguravajućeg društva, javno su dostupni i podaci na zvaničnom sajtu Narodne Banke Srbije, a najvažniji parametar je procenat ažurnosti rešavanja odštetnih zahteva, koji Narodna banka Srbije smatra ključnim pokazateljem pouzdanosti osiguravajućih kuća, a klijentima pruža sigurnost u isplatu štete.

Globos osiguranje sa ponosom ističe da je broj 1 osiguravajuća kompanija u Srbiji u prvoj polovini 2021. godine po ažurnosti rešavanja odštetnih zahteva u osiguranju od autoodgovornosti sa 10 procentnih poena ispred druge osiguravajuće kompanije. Takođe, Globos osiguranje je broj 1 na srpskom tržištu u ažurnosti rešavanja odštetnih zahteva u autoodgovornosti i u celoj 2020 godini sa čak 98,3% ažurnosti.

3. Od velike pomoći može biti i rečnik osiguranja http://uos.rs/lat/recnik-osiguranja/. On sadrži sve bitne pojmove koji se koriste u osiguranju, kako bi sa razumevanjem tumačili svu dokumentaciju prilikom zakjučivanja polise osiguranja. Rečnik osiguranja može da bude koristan i tokom procedure prijave štete, jer sadrži objašnjenje pojmova kao što su Evropski izveštaj o nezgodi, korisnik osiguranja, malus, naknada štete, obračunata šteta, osiguravač, potpuna šteta i sl.

4. Šta Vam je činiti kada se desi nezgoda možete pronaći u našem blogu koji je na linku 

Osiguranje prtljaga za putovanje bez sekiracije

5. Treba napomenuti da je osiguranje od auto-odgovornosti jedina vrsta osiguranja koja je obavezna po zakonu, a da su ostala vrsta osiguranja dobrovoljna i velika pomoć u životu kada se dese najrazličitije nepredvidive situacije. Kada treba razmišljati o ostalim osiguranjima? 

Putno zdravstveno osiguranje treba uzeti ukoliko idete na putovanje, a Pomoć na putu kada često putujete i u zemlji i inostranstvu (više o ovim vrstama osiguranja se možete informisati na stranici www.globos.rs ili pročitati neke zanimljive tekstove na našoj blog stranici), osiguranje poljoprivrede ukoliko želite da osigurate svoju biljnu proizvodnju od raznih vremenskih nepogoda, kasko osiguranje da ne brinete šteti na motornom vozilu, osiguranje domaćinstva ukoliko želite biti sigurni da Vaš dom bude bezbedan u svakom trenutku. Ponaosob, svako osiguranje pruža različite benefite koji Vam olakšavaju svakodnevicu i upotpunjavaju osećaj sigurnosti i bezbednosti. Zato je preporučljivo izdvojiti vreme i pročitati sve uslove i predugovorna obaveštenja za osiguranja koja želite da zaključite.