Budimo u kontaktu

Budimo u kontaktu

Call centar

+381 11 36 36 958

Beograd

Služba prodaje

Bulevar Mihajla Pupina 165d

+381 11 20 20 400

office@globos.rs

Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 14/IV

Služba prodaje

+381 21 425 945

+381 21 425 946

+381 21 425 943

office.ns@globos.rs

Služba procene i likvidacije šteta

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI:

prijava.ao@globos.rs

OSIGURANJE IMOVINE: prijava.im@globos.rs

ZELENI KARTON: greencard@globos.rs

Kontakt:

Beograd, Zrenjaninski put 11

+381 11 450 13 01

+381 11 450 13 02

+381 11 450 13 03

+381 11 450 13 05

AUTO KASKO: prijava.ak@globos.rs

OSTALA OSIGURANJA: prijava.ost@globos.rs

Kontakt:

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 14/IV

+381 21 425 948

Niš

7. jula 6a

+381 18 350 28 93

office.nis@globos.rs

Kragujevac

Karađorđeva 34

+381 34 201 606

+381 63 54 67 68

office.kragujevac@globos.rs

Novi Pazar

Stevana Nemanje bb

(na kraju nove lučne zgrade)

+381 20 604 670

office.novipazar@globos.rs

Valjevo

Vuka Karadžića 23

+381 14 5000 30

office.valjevo@globos.rs

Kruševac

Bruski put bb

(prekoputa Rode)

+381 37 203 104

office.krusevac@globos.rs

Šabac

Trg šabačkih žrtava bb

(Hotel Sloboda)

+381 15 605 811

office.sabac@globos.rs

Čačak

Gradsko šetalište 32

+381 32 343 675

office.cacak@globos.rs

Sremska Mitrovica

Kralja Petra I 9/3

+381 22 610 755

office.sremskamitrovica@globos.rs

Zrenjanin

Pupinova 15

+381 23 604 706

office.zrenjanin@globos.rs

Smederevo

Kralja Milutina 11

+381 26 415 50 63

office.smederevo@globos.rs