„Siguran svaki korak“

Osiguranje lica od posledica
nesrećnog slučaja (nezgode)

Šta i zašto osiguravam?

Svi mi volimo osećaj sigurnosti 24 sata 365 dana u godini i zato želimo da sebe i svoje zaposlene osiguramo od:

  • Trajnog invaliditeta
  • Smrti usled nesrećnog slučaja
  • Narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć
  • Prolazne nesposobnosti za rad

Zašto biram Globos osiguranje?

Zašto biram Globos osiguranje?