Sistem
menadžmenta

Sistem <br> menadžmenta

Globos osiguranje

Globos osiguranje a.d.o. je uspostavilo Integrisani sistem menadžmenta, saglasno zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019, ISO 10002:2018 i ISO 37001:2016 u oblasti pružanja usluga neživotnog osiguranja o čemu svedoče međunarodno priznati sertifikati. Integrisanjem zahteva više standarda Sistema menadžmenta u jedinstven sistem ostvaruje se niz benefita. Tako smo pronašli optimalan put da unapredimo proces rada i zadovoljimo sve eksterne i interne zahteve na što racionalniji način, poboljšamo performanse životne sredine i bezbednosti na poslu, podignemo nivo bezbednosti informacija i stvorimo sve uslove za održiv kontinuitet poslovanja i da se adekvatno uskladimo sa zakonima i propisima protiv mita.

Stalnim održavanjem i poboljšavanjem uspostavljenog sistema, obezbeđujemo objektivno, efikasno i efektivno upravljanje svojim procesima, u skladu sa jasno definisanim i kontrolisanim procedurama, čime postižemo:

 • Usredsređenost na osiguranike, u cilju stalnog povećanja njihovog zadovoljstva i usredsređenost na korisnika, kroz primenu procesa postupanja sa prigovorima;
 • Kontinuirano unapređenje i razvoj proizvoda i usluga;
 • Potpunu posvećenost, konsultacije i obuke zaposlenih, u cilju povećanja njihove produktivnosti i podrške u ispoljavanju ideja, kao i poboljšavanja performansi sistema menadžmenta, obezbeđujući na taj način obostrano zadovoljstvo;
 • Uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima i svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja dodatnih vrednosti za sve učesnike u poslovnim odnosima;
 • Sistemski pristup u unapređenju efektivnosti i efikasnosti svih poslovnih procesa i sistema menadžmenta;
 • Proaktivno delovanje u cilju stalnog smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu;
 • Posvećenost obezbeđivanju adekvatnih uslova na radnim mestima i u radnoj sredini za bezbedan i zdrav rad;
 • Obezbeđenje kompetentnih ljudskih i adekvatnih materijalnih resursa, neophodnih za ostvarenje definisanih ciljeva;
 • Potpunu zaštitu informacija i obezbeđen kontinuitet poslovanja;
 • Dostupnost, integritet i poverljivost informacija;
 • Ispunjenost regulatornih i zakonskih zahteva u svim aspektima poslovanja;
 • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti procesa;
 • Sprovođenje ocene rizika I Due Dilligence provere u vezi sa mitom.
 • Logo - Globos Osiguranje ADO 1
 • Globos_osiguranje_c_srb_9001_23
 • ISO 45001:2018
 • ISO 14001:2015
 • ISO 10002 2018 2024 godina
 • ISO 22301 2019 2024 godina
 • ISO 37001 2016 2024 godina
 • ISO IEC 27001 2022 2024 godina

Title

alt