Sistem
menadžmenta

Sistem <br> menadžmenta

Globos osiguranje

Globos osiguranje A.D.O je uspostavio sistem menadžmenta, saglasno zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, u oblasti pružanja usluga neživotnog osiguranja, o čemu svedoče međunarodno priznati setifikati. Stalnim održavanjem i poboljšavanjem uspostavljenog sistema, Globos osiguranje obezbeđuje objektivno, efikasno i efektivno upravljanje svojim procesima, u skladu sa jasno definisanim i kontrolisanim procedurama, čime obezbeđujemo:

  • precizno definisanu uslugu, sprovedenu na najbolji način,
  • brigu o bezbednosti i zdravlju zaposlenih, kao i svih posetilaca naših poslovnih prostorija,
  • pristup očuvanja i preventivnog delovanja na pojavu degradacije životne sredine.

Globos osiguranje je dobilo i Potvrdu o usaglašenosti sa principima i smernicama standarda SRPS ISO 10002:2019 koji se odnosi na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga osiguranja, gde se posebna pažnja posvećuje efektivnom i efikasnom postupanju sa prigovorima, kroz jasno definisan proces, njegovu primenu, periodično preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje.

Poslujući u skladu sa zahtevima međunarodnih normi, trudimo se da poštujemo zahteve naših klijenata, da poboljšamo kvalitet naših usluga i zadovoljstvo poslovnih partnera i zaposlenih, a sve u skladu sa poslovnom praksom u domenu delatnosti osiguranja.

  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • Letter of Conformity 2020_Globos osiguranje
  • Sertifikat 9001 2015
  • Politika kvaliteta ISO 9001 2015

Title

alt