Title

alt
Globos osiguranje | Menadžment

Menadžment

Menadžment

Siniša Pratljačić

Predsednik Izvršnog odbora

Rođen je 1978. godine. Završio srednju školu Pinewood Schools of Thessaloniki u Grčkoj, stekao zvanje inženjera poslovne ekonomije na John Cabot University of Rome u Italiji i zvanje diplomiranog ekonomiste na Fakultetu za poslovne i finansijske studije u Banja Luci.

Predsednik je Izvršnog odbora Globos osiguranja, najbrže rastućeg domaćeg osiguranja od aprila 2020. od momenta prelaska u većinsko vlasništvo British Motorsa, na čijoj pripremi preuzimanja je radio godinu dana zajedno sa većinskim vlasnikom British Motorsa.

Tokom svoje karijere u osiguranju, radio je u DDOR-u na pozicijama Regionalnog direktora za regiju Beograd, centralnu i zapadnu Srbiju, Direktora Filijale Beograd, Menadžera za odnose sa lizing kućama, Direktora DDOR-a u osnivanju za BIH, a u Euroherc osiguranju je bio Direktor za Republiku Srpsku.

Takođe, bio je i predsednik Nadzornog odbora Spoljnotrgovinske Komore BIH, Konsultant za potrebe malih i srednjih preduzeća u oblasti osiguranja pri EDA Agenciji za razvoj preduzeća, kao Savetnik za investicije u kompaniji British Motors i kao direktor kompanije Lux invest international doo.

Oženjen i otac je petoro dece.

Dr Branko Pavlović

Član Izvršnog odbora

Rođen je 19. juna 1972. godine. Diplomirao je 1997. godine je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je aktuarstvo 2024. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine.

Član je Izvršnog odbora Globos osiguranja od 2020. godine. Preko 17 godina bio je član najužeg rukovodstva Delta osiguranja, Delta Generali osiguranja i Generali osiguranja.

U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga od 2011. do 2016. godine bio je član Upravnog odbora i izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Delta Generali.

Predsednik je Udruženja aktuara Srbije, član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara i sudski veštak za aktuarstvo. Bio je predsednik Komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije u periodu od 2013. do 2018. godine, član Aktuarske komisije Narodne banke Srbije od 2019. do 2021. godine i predsednik Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stranih investitora (FIC) tokom 2018. godine.

Oženjen, otac četvoro dece.

Goran Ivanović

Član Izvršnog odbora

Rođen je 1971. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Sadu.
Na Univerzitetu u Novom Sadu je diplomirao i magistrirao, i stekao zvanja Diplomiranog ekonomiste i Magistra tehničkih nauka.

Celu svoju karijeru do dolaska u Globos osiguranje je proveo u DDOR-u, počevši je na poziciji Stručnog saradnika.
Dalje su sledile rukovodeće pozicije Direktora sektora osiguranja imovine, Pomoćnika direktora glavne filijale, Menadžera Centralnog prodajnog tima, Direktora glavne filijale, Regionalnog direktora prodaje, Direktora funkcionalne oblasti za prodaju i marketing, Člana Izvršnog odbora.

Od jula 2023. zaposlen je u Globos osiguranju, prvo na poziciji Savetnika Predsednika Izvršnog odbora, a od septembra na poziciji Člana Izvršnog odbora.

Član je Upravnog odbora Privredne komore Vojvodine i Član Parlamenta Regionalne privredne komore Novi Sad.

Oženjen je, otac jednog deteta.